บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > medical science monitor display > medical science monitor displa.....
เรียกดูหมวดหมู่
photo booth(13)
ป้ายดิจิตอล KIOSK(39)
industrial touch Panel PC(25)
-อิน-วันพีซีสัมผัส/พีซี(151)
เปิดกรอบจอภาพ(16)
จอภาพระบบสัมผัสหน้าจอ(37)
การออกแบบ BAA0 BA(3)
medical science monitor display(6)
อุปกรณ์ตู้ AIO PC กรอบรูป(7)
Single Page(10)
ความเห็นของลูกค้า
  ผลิตภัณฑ์
  จอภาพทางการแพทย์ 27 นิ้วความละเอียดสูง Ultra HD 4K 3840 * 2560 จีนส่งออก

  จอภาพทางการแพทย์ 27 นิ้วความละเอียดสูง Ultra HD 4K 3840 * 2560

  จอแสดงผลขนาด 31in medica พร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K จีนส่งออก

  จอแสดงผลขนาด 31in medica พร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K

  medical science monitor display

  จีน จอแสดงผลขนาด 31in medica พร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K โรงงาน

  จอแสดงผลขนาด 31in medica พร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K

  • จอแสดงผลขนาด 31in medica พร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K
  ขึ้น
  จีน จอไวด์สกรีนขนาด 28 นิ้วพร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K โรงงาน

  จอไวด์สกรีนขนาด 28 นิ้วพร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K

  • จอไวด์สกรีนขนาด 28 นิ้วพร้อมจอไวด์สกรีนความละเอียดสูงพิเศษ 4K
  ขึ้น
  จีน จอภาพทางการแพทย์ 27 นิ้วความละเอียดสูง Ultra HD 4K 3840 * 2560 โรงงาน

  จอภาพทางการแพทย์ 27 นิ้วความละเอียดสูง Ultra HD 4K 3840 * 2560

  • จอภาพทางการแพทย์ 27 นิ้วความละเอียดสูง Ultra HD 4K 3840 * 2560 
  ขึ้น
  จีน จอแสดงผลคริสตัลเหลวขนาดใหญ่ 55 นิ้วสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียด 4K โรงงาน

  จอแสดงผลคริสตัลเหลวขนาดใหญ่ 55 นิ้วสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียด 4K

  • จอแสดงผลคริสตัลเหลวขนาดใหญ่ 55 นิ้วสัมผัสขนาดใหญ่ความละเอียด 4K
  ขึ้น
  จีน การสอนทางวิชาการ 85 นิ้วความละเอียด 4K โซลูชันการแสดงผลอัจฉริยะ Big Touch โรงงาน

  การสอนทางวิชาการ 85 นิ้วความละเอียด 4K โซลูชันการแสดงผลอัจฉริยะ Big Touch

  • โซลูชันการแสดงภาพอัจฉริยะ Big Touch ขนาดใหญ่ขนาด 85 นิ้วขนาด 4 นิ้ว
  ขึ้น
  จีน โฆษณาขนาด KIOSK all in one PC ขนาด 40 นิ้วขนาด pc พร้อมด้วย i5 + GT730 8G 128GB โรงงาน

  โฆษณาขนาด KIOSK all in one PC ขนาด 40 นิ้วขนาด pc พร้อมด้วย i5 + GT730 8G 128GB

  • โฆษณาขนาด KIOSK all in one PC  ขนาด 40 นิ้วขนาด pc พร้อมด้วย i5 + GT730 8G 128GB
  ขึ้น
  บ้านก่อน1ต่อไปปลาย

  ติดต่อผู้จัดจำหน่าย

  สอบถามตอนนี้
  ×