บ้าน > การสอบสวน
เรียกดูหมวดหมู่
photo booth(11)
ป้ายดิจิตอล KIOSK(38)
industrial touch Panel PC(25)
-อิน-วันพีซีสัมผัส/พีซี(150)
เปิดกรอบจอภาพ(16)
จอภาพระบบสัมผัสหน้าจอ(37)
การออกแบบ BAA0 BA(3)
medical science monitor display(6)
อุปกรณ์ตู้ AIO PC กรอบรูป(7)
ความเห็นของลูกค้า

  การสอบสวน

  ชื่อสินค้า:55 นิ้ว 1080P Android แท็บเล็ตหน้าจอสัมผัสที่มี Kiosk และ WiFi
  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์:เมาส์ลี่(mouse@szkiosk.com)
  เรื่อง:
  ข่าวสาร:
  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
  ติดต่อ: (* ต้องการ )
  อีเมล์: (* ต้องการ )
  บริษัท:
  โทรศัพท์:
  ตรวจสอบ: แสดงโค้ดบนเคอร์เซอร์ในกล่องใส่
  //